[Страхотен ВИЦ] Бай Иван бил портиер в едно…[Страхотен ВИЦ] Бай Иван бил портиер в едно…
4.9 98.89% 18 votes

Бай Иван бил портиер в едно министерство.
Като по-беден си носел обяд от вкъщи.
Веднъж лично министърът му казал, че утре ще идва чуждестранна делегация и да си вземе нещо по-така за обяд, демек да покажем стандарт… стига с тази копърка. стига с тая копърка.
На другия ден, минавайки с делегацията покрай портиера, министъра с изненада видял, че бай Иван нагъва черен хайвер намазан на филия.
Като си заминала делегацията, пита бай Иван:
– Бай Иване, какво направи?!
Отде пари за черен хайвер.
– К`ъф ти чер хайвер – бабата е вадила очите на копърката цяла нощ…

🙂 🙂 🙂

Върви Фурманов през селото и вижда – Петка настървено копае в градината.
Пита го:
– Какво си се развихрил такъв?
Петка се изправя и казва:
– Знаеш, че имам изпити във военната академия.
Възложиха ми да извлека квадратен корен, те сега го търся.
А все кръгли излизат.
– А къде е Чапаев?
И той ли има изпити?
Петка се смее:
– А на него му се падна – да раздели члена на многочлени!
Седи, плаче, но си точи сабята.

🙂 🙂 🙂

Чапай и Петка отиват на риболов.
Чапай сяда да лови риба без стръв, а Петка отива до колата да вземе червеите.
Чапай хваща златната рибка и тя му казва:
– Ако ме пуснеш, ще ти изпълня три желания.
Чапай се съгласил и я пуснал.
Започнал да си пожелава:
– Искам да имам „Ferrari“, искам да имам 5 милиона в брой!
Златната рибка му изпълнила желанията и той казал:
– Третото си желание оставям на Петка – нека се сбъдне първото нещо, което си пожелае.
В същия момент Петка се провикнал:
– Чапай, 300 бивола да те е*ат!!Тука няма никакви червеи!!

🙂 🙂 🙂

Чапаев и Петка хванали един от белите.
Мислили си как да го накажат.
– Ще го разстреляме! – предложил Петка.
– Малко му е, Петка, малко му е. – отвърнал Чапаев.
– Ще го обесим! – рекъл Петка.
– Малко му е, Петка, малко му е.
– Ще го завържем и ще си пием водката пред него и няма да му дадем!
– Ех, Петка, какъв садист си само… – въздъхнал Чапаев.

🙂 🙂 🙂

Чапай и Петка били подгонени от канибали.
Видели наблизо един кладенец.
Влезли в него и Чапай дал идея:
– Когато дойдат канибалите ще се преструваме на ехо.
След минута дошли и те.
Вождът на племето казал:
– Май са в пустинята.
– Май са в пустинята – се чуло от кладенеца.
Някой от тях се обадил:
– Май са в кладенеца.
А от кладенеца:
– Май са в пустинята.

🙂 🙂 🙂

Брат и сестра решили да се присмеят на радио Ереван и му задали следния въпрос:
– Какво прави нашия баща миналата неделя следобед …
След кратка справка, радиото отговаря:
– Вашият баща миналата неделя следобед игра табла в кафенето на вашата улица …
На което те се присмели и казали:
– Нашият баща почина преди 4 години! …
След кратка справка, радиото им отговаря пак …
– Вашият баща миналата неделя следобед игра табла в кафенето на вашата улица … а преди 4 години е починал съпругът на вашата майка…

🙂 🙂 🙂

Сподели и Харесай:


loading...

error: Content is protected !!